Nasze kompetencje

Dzięki wysokim kompetencjom i ciągle pogłębianej wiedzy z zakresu farmamarketingu, wiemy jak realizować skuteczne projekty marketingowe i e-marketingowe dla naszych Klientów.

W naszej pracy wykorzystujemy praktyczną wiedzę zdobytą w realizacji kampanii wizerunkowych i produktowych (RX i OTC) obejmującą zintegrowaną komunikację 360º m.in.:

  • prowadzenie badań marketingowych,
  • opracowywanie i tworzenie kreacji reklamowych,
  • tworzenie materiałów reklamowo-informacyjnych,
  • opracowywanie i realizacja kampanii direct marketingowych (e-mailing i korespondencja bezpośrednia do lekarzy),
  • tworzenie zintegrowanych strategii e-marketingowych (serwisy społecznościowe lekarzy, eDetailing, eCME) i marketingowych,
  • udział w charakterze wystawców w konferencjach naukowo-szkoleniowych.