Programy edukacyjne dla lekarzy i farmaceutów

Opracowujemy programy edukacyjne dla lekarzy oraz akredytację w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych szkolenia ustawicznego lekarzy, które dotyczą spotkań stacjonarnych oraz szkoleń internetowych. W ramach usługi oferujemy m.in.:

  • autorską platformę edukacyjną w internecie,
  • opracowanie formuły szkolenia,
  • akredytację w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych szkolenia ustawicznego lekarzy,
  • elastyczność w doborze tematyki oraz formatach materiałów.