Programy edukacyjne

Programy edukacyjne

Programy edukacyjne dla lekarzy i farmaceutów

Opracowujemy programy edukacyjne dla lekarzy oraz akredytację w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych szkolenia ustawicznego lekarzy, które dotyczą spotkań stacjonarnych oraz szkoleń internetowych. W ramach usługi oferujemy m.in.:

  • autorską platformę edukacyjną w internecie,
  • opracowanie formuły szkolenia,
  • akredytację w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych szkolenia ustawicznego lekarzy,
  • elastyczność w doborze tematyki oraz formatach materiałów.
banner-bottom

Pomagamy firmom z sektora farmaceutycznego skutecznie realizować zintegrowany marketing farmaceutyczny, wykorzystując w tym celu różne kanały i narzędzia online oraz offline.

Chcesz skutecznie realizować swoją strategię produktową i wizerunkową?

Copyright 2020 Marketing Pharma Group Sp. z o.o. All Rights Reserved