Rejestracja uczestników na konferencjach

Rejestracja uczestników na konferencjach

Rejestracja uczestników na konferencjach

Pomagamy firmowym faramceutycznym w optymalizacji kosztów związanych z ich obecnością jako sponsorów na różnych konferencjach i spotkaniach naukowych oraz szkoleniowych dla lekarzy i farmaceutów. W ramach naszej usługi świadczymy m.in.:

  • opracowanie formuły rejestracji lekarzy na konferencjach naukowych,
  • stworzenie platformy internetowej do rejestracji uczestników,
  • zarządzanie i komunikacją z uczestnikami.
banner-bottom

Pomagamy firmom z sektora farmaceutycznego skutecznie realizować zintegrowany marketing farmaceutyczny, wykorzystując w tym celu różne kanały i narzędzia online oraz offline.

Chcesz skutecznie realizować swoją strategię produktową i wizerunkową?

Copyright 2020 Marketing Pharma Group Sp. z o.o. All Rights Reserved